Заповед за наемател на училищен стол

За се запознаете със Заповедта, моля изтеглете от 
добавените файлове: