Скорошна дейност в сайта

21.01.2019 г., 5:28 ч. СУ Отец Паисий прикачи Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.-1.pdf в Административни услуги
21.01.2019 г., 5:27 ч. СУ Отец Паисий прикачи Инфо 156 - европейско прил дипл. СО.pdf в Административни услуги
21.01.2019 г., 5:27 ч. СУ Отец Паисий прикачи Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.pdf в Административни услуги
21.01.2019 г., 5:27 ч. СУ Отец Паисий прикачи Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК.pdf в Административни услуги
21.01.2019 г., 5:27 ч. СУ Отец Паисий прикачи Инфо 153 - дубликати.pdf в Административни услуги
21.01.2019 г., 5:27 ч. СУ Отец Паисий прикачи Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас-1.pdf в Административни услуги
21.01.2019 г., 5:27 ч. СУ Отец Паисий прикачи Инфо 149 - проверка способности-1-1.pdf в Административни услуги
21.01.2019 г., 5:27 ч. СУ Отец Паисий прикачи Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2-1.pdf в Административни услуги
21.01.2019 г., 5:26 ч. СУ Отец Паисий прикачи Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1.pdf в Административни услуги
21.01.2019 г., 5:26 ч. СУ Отец Паисий прикачи Инфо 143 - валидиране.pdf в Административни услуги
21.01.2019 г., 5:26 ч. СУ Отец Паисий прикачи Инфо 141 - диплома-1.pdf в Административни услуги
21.01.2019 г., 5:26 ч. СУ Отец Паисий прикачи Инфо 138 - приемане и преместване-1.pdf в Административни услуги
20.01.2019 г., 23:14 ч. СУ Отец Паисий изтри Административни услуги
20.01.2019 г., 23:13 ч. СУ Отец Паисий редактира Административни услуги
20.01.2019 г., 23:13 ч. СУ Отец Паисий редактира Административни услуги
20.01.2019 г., 23:13 ч. СУ Отец Паисий създаде Административни услуги
20.01.2019 г., 23:12 ч. СУ Отец Паисий създаде Административни услуги
15.01.2019 г., 1:33 ч. СУ Отец Паисий редактира I клас
15.01.2019 г., 1:32 ч. СУ Отец Паисий редактира I клас
15.01.2019 г., 1:31 ч. СУ Отец Паисий редактира I клас
15.01.2019 г., 1:30 ч. СУ Отец Паисий редактира I клас
15.01.2019 г., 1:28 ч. СУ Отец Паисий прикачи Проект на Наредбаза прием в I клас за 2019-2020 г..pdf в I клас
15.01.2019 г., 1:28 ч. СУ Отец Паисий прикачи Критерии за прием.pdf в I клас
15.01.2019 г., 1:27 ч. СУ Отец Паисий изтри прикачения файл Kriterii_za_priem_v_1_klas .pdf от I клас
15.01.2019 г., 1:27 ч. СУ Отец Паисий изтри прикачения файл Proekt_na_Naredba_za_priem_v_1_klas.pdf от I клас