9 клас

Средно училище “Отец Паисий” гр.Габрово

Седмично разписание  на  ІХ клас за  І учебен срок за учебната  2019/2020 година

 

 

 

ІХ“а”

ІХ“б”

Понед

1

Математика

География и икономика

 

2

Биология и здравно образование

Английски език

 

3

История и цивилизации

Биология и здравно образование

 

4

Физическо възпитание и спорт

Руски език

 

5

Английски език

Руски език

 

6

Английски език

Физическо възпитание и спорт

 

 

7

Изобразително изкуство

Информационни технологии

 

Вт

орник

1

Ел. инсталации в сгради РПП

Цветознание ОтПП

 

2

Английски език 

Математика

 

3

Здравосл. и безоп. условия на труд

Перспектива

 

4

Руски език

Български език и литература

 

5

Руски език

Български език и литература

 

6

Физика и астрономия

Здравосл. и безоп. условия на труд

 

7

Час на класа

Час на класа

 

Сряда

1

Сградостроителство

Математика

 

2

Философия

Материалознание

 

3

Химия и опазване на окол. средa

Цветознание РПП

 

4

Български език и литература

Английски език 

 

5

Български език и литература

Философия

 

6

Математика

Физическо възпитание и спорт

 

 

7

Информационни технологии

 

 

Четвърк

1

История и цивилизации

История и цивилизации

 

2

Строителна графика

Английски език

 

3

Строителни материали

Английски език 

 

4

Английски език 

Физика и астрономия

 

5

Английски език 

Химия и опазване на околн ср

 

6

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

 

7

 

Интериорен дизайн

 

Петък

1

Сградостроителство УП

Математика

 

2

География и икономика

История и цивилизации

 

3

Английски език 

Химия и опазване на околната среда

 

4

Математика

Английски език 

 

5

Химия и опазване на окол. среда

Английски език 

 

6

Български език и литература

Изобразително изкуство

 

 

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                     Голямо междучасие – 10 :40 – 11 :05 ч.

 

 

Кл. ръководител на ІX а клас –       Евдокия Николкова

Кл. ръководител на IХ б клас –       Николай Дженков