9,10,11 клас

Средно училище “Отец Паисий” гр.Габрово

Седмично разписание  на  ІХ, Х и XI клас за  IІ учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

 

ІХ“а”

Х”а”

ХI”а”

Понед

1

Математика

История и цивилизация

География и икономика

2

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

Биология и здравно образование– ЗИП

3

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Философия

4

Химия и опазване на околн сред

Руски език

Английски език

5

Философия

Руски език

Английски език

6

Биология и здравно образование

Комбинаторика

Физическо възпитание и спорт

 

7

Сградостроителство

Интериорен дизайн

Информационни технологии– ЗИП

Вт

орник

1

Разширена професионална подг.

Компютърна графика

Български език и литература

2

Сградостроителство

Компютърна графика

Математика

3

Физика и астрономия

Английски език

Английски език- ЗИП

4

Здр. и безоп. усл. на труда

Английски език

Химия и опазване на околната среда – ЗИП

5

Руски език

Рисуване

История и цивилизация

6

Руски език

Рисуване

Физическо възпитание и спорт

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Сряда

1

Математика

Биология и здравно образование

География и икономика – ЗИП

2

Английски език 

Физическо възпитание и спорт

Биология и здравно образование– ЗИП

3

История и цивилизация

Химия и опазване на околната среда

Физическо възпитание и спорт – ЗИП

4

Български език и литература

Интериорен дизайн

Физика и астрономия

5

Български език и литература

Интериорен дизайн

История и цивилизация

6

Музика

Икономика

Химия и опазване на околната среда – ЗИП

 

7

Учеб. практ. по сградостроит

 

Информационни технологии – ЗИП

Четвърк

1

Строителни материали

Български език и литература

Български език и литература

2

Информационни технологии

Физика и астрономия

Български език и литература

3

История и цивилизация

Етика и право

География и икономика– ЗИП

4

Физическо възпитание и спорт

Математика

Физика и астрономия – ЗИП

5

Английски език 

Английски език

Физическо възпитание и спорт– ЗИП

6

Английски език 

Английски език

Английски език- ЗИП

7

 

Икономика

 

Петък

1

Математика

Български език и литература

Български език и литература – ЗИП

2

Английски език 

Български език и литература

Български език и литература – ЗИП

3

Английски език

География и икономика

История и цивилизация – ЗИП

4

География и икономика

Информационни технологии

Физика и астрономия– ЗИП

5

Строителна графика

Математика

Физическо възпитание и спорт – ЗИП

6

Български език и литература

История и цивилизация

Математика

 

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                     Голямо междучасие – 10 :40 – 11 :05 ч.

Кл. ръководител на ІX а клас –     Галина Рачева

Кл. ръководител на Х а клас –       Ивелина Иванова

Кл. ръководител на ХI а клас –     Анка Рашкова