9,10,11 клас

Средно училище “Отец Паисий” гр.Габрово

Седмично разписание  на  ІХ, Х и XI клас за  І учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

 

ІХ“а”

Х”а”

ХI”а”

Понед

1

Математика

История и цивилизация

География и икономика

2

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

Биология и здравно образование– ЗИП

3

Английски език

Руски език

Философия

4

Английски език

Руски език

Английски език

5

Психология и логика

Рисуване

Английски език

6

Биология и здравно образование

Рисуване

Физическо възпитание и спорт

 

7

Информационни технологии

Физическо възпитание и спорт

 

Вт

орник

1

Разширена професионална подг.

Компютърна графика

Български език и литература

2

Разширена професионална подг.

Компютърна графика

Български език и литература

3

Физика и астрономия

Интериорен дизайн

Английски език- ЗИП

4

Руски език

Интериорен дизайн

История и цивилизация

5

Руски език

Английски език

Химия и опазване на околната среда – ЗИП

6

Изобразително изкуство

Английски език

Физическо възпитание и спорт

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Сряда

1

Математика

Икономика

Химия и опазване на околната среда – ЗИП

2

Химия и опазване на околн сред

Физическо възпитание и спорт

Математика

3

История и цивилизация

Математика

Физическо възпитание и спорт – ЗИП

4

Български език и литература

Комбинаторика

Биология и здравно образование– ЗИП

5

Български език и литература

История и цивилизация

Физика и астрономия – ЗИП

6

Учеб. практ. по сградостроит.

Перспектива

География и икономика – ЗИП

 

7

Английски език 

Перспектива

Информационни технологии – ЗИП

Четвърк

1

Строителна графика

Физика и астрономия

Български език и литература – ЗИП

2

Английски език 

Български език и литература

Български език и литература – ЗИП

3

Английски език 

Биология и здравно образование

Физика и астрономия – ЗИП

4

Физическо възпитание и спорт

Химия и опазване на околната среда

История и цивилизация – ЗИП

5

Строителни материали

Английски език

Физическо възпитание и спорт– ЗИП

6

История и цивилизация

Английски език

География и икономика– ЗИП

7

 

 

Информационни технологии– ЗИП

Петък

1

Сградостроителство

Етика и право

Български език и литература

2

Математика

Математика

Философия

3

География и икономика

Български език и литература

Английски език- ЗИП

4

Български език и литература

Български език и литература

История и цивилизация

5

Химия и опазване на околн ср

История и цивилизация

Физика и астрономия

6

Английски език 

Информационни технологии

Математика

 

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                     Голямо междучасие – 10 :40 – 11 :05 ч.

Кл. ръководител на ІX а клас –     Галина Рачева

Кл. ръководител на Х а клас –       Ивелина Иванова

Кл. ръководител на ХI а клас –     Анка Рашкова