9,10,11 клас

Средно училище “Отец Паисий” гр.Габрово

Седмично разписание  на  ІХ, Х и XI клас за  І учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

 

ІХ“а”

Х”а”

ХI”а”

Понед

1

Математика

Етика и право

География и икономика

2

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

Биология и здравно образование– ЗИП

3

Английски език

Руски език

Философия

4

Английски език

Руски език

Английски език

5

Философия

Перспектива

Английски език

6

Биология и здравно образование

Перспектива

Физическо възпитание и спорт

 

7

Информационни технологии

Физическо възпитание и спорт

 

Вт

орник

1

Разширена професионална подг.

Компютърна графика

Български език и литература

2

Разширена професионална подг.

Компютърна графика

Български език и литература

3

Физика и астрономия

Рисуване

Математика

4

Руски език

Рисуване

История и цивилизация

5

Руски език

Английски език

Химия и опаз на околната среда – ЗИП

6

Изобразително изкуство

Английски език

Физическо възпитание и спорт

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Сряда

1

Математика

Математика

Химия и опаз на околната среда – ЗИП

2

Химия и опазване на околн сред

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии– ЗИП

3

История и цивилизация

Икономика

Физическо възпитание и спорт – ЗИП

4

Български език и литература

Комбинаторика

Биология и здравно образование– ЗИП

5

Български език и литература

История и цивилизация

Физика и астрономия

6

Сградостроителство.

Интериорен дизайн

География и икономика – ЗИП

 

7

Английски език 

Интериорен дизайн

Английски език- ЗИП

Четвърк

1

Строителни материали

Физика и астрономия

Български език и литература – ЗИП

2

Английски език 

Български език и литература

Български език и литература – ЗИП

3

Английски език 

Биология и здравно образование

Физика и астрономия – ЗИП

4

Физическо възпитание и спорт

Химия и опазване на околната среда

История и цивилизация

5

Строителна графика

Английски език

Физическо възпитание и спорт– ЗИП

6

История и цивилизация

Английски език

География и икономика– ЗИП

7

 

 

Информационни технологии– ЗИП

Петък

1

Учеб. практ. по сградостроит

Етика и право

Математика

2

Математика

Математика

Философия

3

География и икономика

Български език и литература

Английски език- ЗИП

4

Английски език 

Български език и литература

История и цивилизация - ЗИП

5

Химия и опазване на околн ср

История и цивилизация

Български език и литература

6

Български език и литература

Информационни технологии

Физика и астрономия - ЗИП 

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                     Голямо междучасие – 10 :10 – 10 :35 ч.

Кл. ръководител на ІX а клас –       Галина Рачева

Кл. ръководител на Х а клас –        Ивелина Иванова

Кл. ръководител на ХI а клас –       Анка Рашкова