8 клас


 Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

Седмично разписание  на  VІII клас за  І учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

 

             VІII а

II б

Понед

1

Български език и литература

Английски език

2

Български език и литература

Английски език

3

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

4

Математика

История и цивилизация

5

Физическо възпитание и спорт

Математика

6

Английски език

Български език и литература

7

Английски език

Български език и литература

Вт

орник

1

Английски език

Математика

2

Английски език

Физическо възпитание и спорт

3

Математика

Английски език

4

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

5

Предприемачество

География и икономика

6

География и икономика

Предприемачество

7

Час на класа

Час на класа

 

Сряда

1

Философия

Биология и здравно образование

2

Биология и здравно образование

Български език и литература

3

Български език и литература

Философия

4

Български език и литература

Английски език

5

Английски език

Английски език

6

Английски език

Английски език

Четв

1

Английски език

Английски език

2

Биология и здравно образование

Английски език

3

Математика

История и цивилизация

4

Музика

Английски език

5

Английски език

Биология и здравно образование

6

Английски език

Математика

 

7

История и цивилизация

Музика

петък

1

Английски език

Химия и опазване на околната среда

2

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

3

Информационни технологии

Английски език

4

Английски език

Информационни технологии

5

Английски език

Английски език

6

Физика и астрономия

Английски език

 

 

Випуск VІІІ клас

 

Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.                     Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

Кл. ръководител на VІII а клас – Евдокия Николкова

Кл. ръководител на VІII б клас – Димитър Радулов