8 клас

 Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

Седмично разписание  на  VІII клас за  І учебен срок за учебната  2019/2020 година

 

 

 

             VІII а

II б

Понед

1

Английски език

История и цивилизации

2

Английски език

Математика

3

Математика

Английски език

4

История и цивилизации

Музика

5

Физическо възпитание и спорт

Рисунка, типаж и анимация РПП

6

Български език и литература

Рисунка, типаж и анимация РПП

7

Български език и литература

Рисунка, типаж и анимация РПП

Вт

орник

1

Английски език

Английски език

2

Английски език

Рисунка, типаж и анимация РПП

3

Български език и литература

Математика

4

Математика

Предприемачество

5

Философия

Графични техники

6

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

7

Час на класа

Час на класа

 

Сряда

1

Биология и здравно образование

Български език и литература

2

Английски език

Философия

3

Английски език

Биология и здравно образование

4

Английски език

Рисунка, типаж и анимация РПП

5

Български език и литература

Рисунка, типаж и анимация РПП

6

История и цивилизации

Рисунка, типаж и анимация РПП

Четв

1

Английски език

Английски език

2

Английски език

Английски език

3

Биология и здравно образование

Физическо възпитание и спорт

4

Музика

История и цивилизации

5

Математика

Биология и здравно образование

6

География и икономика

Математика

 

7

Информационни технологии

География и икономика

петък

1

Английски език

Български език и литература

2

Химия и опазване на околната среда

Български език и литература

3

Предприемачество

Физика и астрономия

4

Физика и астрономия

Информационни технологии

5

Английски език

Физическо възпитание и спорт

6

Английски език

Химия и опазване на околната среда

 

 

Випуск VІІІ клас

 

Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.                     Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

 

Кл. ръководител на VІII а клас – инж. Христо Минчев

Кл. ръководител на VІII б клас – Нели Петрова