7 клас

Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

Седмично разписание  на  VІI клас за  І учебен срок за учебната  2019/2020 година

 

 

 

             VІI а

               VІI б

Поне д

1

Български език и литература

Математика

2

Математика

Физическо възпитание и спорт

3

Физика и астрономия

Английски език

4

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

5

Английски език

Български език и литература

6

История и цивилизации

Физика и астрономия

Вт

орник

1

Математика

Математика

2

Биология и здравно образование

Изобразително изкуство

3

Български език и литература

Изобразително изкуство

4

Изобразително изкуство

Биология и здравно образование

5

Изобразително изкуство

Информационни технологии

6

Информационни технологии

Български език и литература

7

Час на класа

Час на класа

 

Сряда

1

География и икономика

Физика и астрономия

2

Български език и литература

Математика

3

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт 

4

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

5

Математика

География и икономика

6

Физика и астрономия

Технологии и предприемачество

Четв

1

География и икономика

Английски език

2

Български език и литература

Математика

3

Български език и литература

Български език и литература

4

Химия и опазване на околната среда

Български език и литература

5

Английски език

География и икономика

6

Математика

Химия и опазване на околната среда

 

7

Физическо възпитание и спорт  РП

Физическо възпитание и спорт  РП

петък

1

Музика

История и цивилизации

2

Математика – РП

Биология и здравно образование

3

Биология и здравно образование

Английски език

4

История и цивилизации  

Български език и литература – РП

5

Български език и литература – РП

Математика – РП

6

Английски език

Музика

 

Випуск VІI клас 

 

Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.                     Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

Кл. ръководител на VІI аклас – ДимчоДанов

Кл. ръководител на VІI б класРумяна Тунева