7 клас

Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

Седмично разписание  на  I клас за  І учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

 

             I а

               I б

Поне д

1

Български език и литература

История и цивилизация

2

Английски език

Английски език

3

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

4

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

5

Математика

Физика и астрономия

6

Физика и астрономия

Математика

Вт

орник

1

Математика

Български език и литература

2

Български език и литература

Математика

3

Биология и здравно образование

Изобразително изкуство

4

Математика – РП

Изобразително изкуство

5

Изобразително изкуство

Биология и здравно образование

6

Изобразително изкуство

Математика – РП

7

Час на класа

Час на класа

 

Сряда

1

География и икономика

Физика и астрономия

2

Български език и литература

География и икономика

3

Технологии и предприемачество

Английски език

4

Физика и астрономия

Технологии и предприемачество

5

Английски език

Информационни технологии

6

Информационни технологии

Български език и литература

Четв

1

География и икономика

Химия и опазване на околната среда

2

Химия и опазване на околната среда

Математика

3

Математика

Български език и литература

4

Математика – РП

Български език и литература

5

Български език и литература

География и икономика

6

Български език и литература

Математика – РП

 

7

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт  

петък

1

Български език и литература – РП

Биология и здравно образование

2

Биология и здравно образование

Български език и литература – РП

3

Математика

Английски език

4

Английски език

Математика

5

Музика

История и цивилизация

6

История и цивилизация  

Музика

 

Випуск VІI клас

Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.                     Голямо междучасие – 10.10 – 10.35 ч.

Кл. ръководител на VІI аклас – Нели Петрова

Кл. ръководител на VІI б класГалина Личева