7 клас

Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

Седмично разписание  на  VІI клас за  ІI учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

 

             VІI а

               VІI б

Поне д

1

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

2

Математика

Български език и литература

3

Английски език

Математика

4

Български език и литература

Английски език

5

Физика и астрономия

История и цивилизация

6

История и цивилизация

Физика и астрономия

Вт

орник

1

Български език и литература

Музика

2

Български език и литература

Биология и здравно образование

3

Музика

Математика

4

Математика

Български език и литература

5

Изобразително изкуство

Български език и литература

6

Биология и здравно образование

Изобразително изкуство

7

Час на класа

Час на класа

 

Сряда

1

Химия и опазване на околната среда

Български език и литература

2

Български език и литература

Математика

3

Математика

Английски език

4

География и икономика

Химия и опазване на околната среда

5

Технологии и предприемачество

География и икономика

6

Английски език

Технологии и предприемачество

Четв

1

Химия и опазване на околната среда

География и икономика

2

География и икономика

Математика

3

Математика

Български език и литература  – РП

4

Информационни технологии

Български език и литература – РП

5

Български език и литература– РП

Химия и опазване на околната среда

6

Български език и литература – РП

Информационни технологии

 

7

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт 

петък

1

Биология и здравно образование

История и цивилизация

2

История и цивилизация  

Биология и здравно образование

3

Английски език

Математика – РП

4

Математика – РП

Български език и литература

5

Музика

Английски език

6

Български език и литература

Музика

 

Випуск VІI клас

Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.                     Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

Кл. ръководител на VІI аклас – Нели Петрова

Кл. ръководител на VІI б класГалина Личева