6 клас

Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

Седмично разписание  на  VІ клас за  IІ учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

             V І а

               V І б

Поне делн

1

Английски език

Български език и литература

2

Математика

Английски език

3

Български език и литература

Човекът и природата

4

Музика

Математика

5

Човекът и природата

Информационни технологии

6

Информационни технологии

Музика

 

Вт

орник

1

Английски език

Физическо възпитание и спорт

2

Математика

Английски език

3

Човекът и природата

Български език и литература

4

Български език и литература

Човекът и природата

5

Физическо възпитание и спорт

Музика

6

Музика

Математика

7

Час на класа

Час на класа

 

Сряда

1

История и цивилизация

История и цивилизация

2

Математика

Английски език

3

Български език и литература

Български език и литература

4

Български език и литература

Български език и литература

5

Английски език

Физическо възпитание и спорт

6

Физическо възпитание и спорт

Математика

Че твъртък

1

Човекът и природата

Български език и литература

2

Български език и литература

Човекът и природата

3

Математика

Технологии и предприемачество

4

Английски език

Технологии и предприемачество

5

Технологии и предприемачество

Английски език

6

Технологии и предприемачество

Математика

петък

1

История и цивилизация

Изобразително изкуство

2

География и икономика

Изобразително изкуство

3

Математика  – РП

Български език и литература – РП

4

Български език и литература – РП

История и цивилизация

5

Изобразително изкуство

География и икономика

6

Изобразително изкуство

Математика – РП

 

Випуск VІ клас

Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.                     Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

Кл. ръководител на VІ а клас – Димчо Данов

Кл. ръководител на VІ б клас – Румяна Тунева