6 клас

Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

Седмично разписание  на  VІ клас за  І учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

             V І а

               V І б

Поне делн

1

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

2

Математика

Български език и литература

3

Информационни технологии

Човекът и природата

4

Музика

Информационни технологии

5

Човекът и природата

Математика

6

Български език и литература

Музика

 

Вт

орник

1

Технологии и предприемачество

Английски език

2

Английски език

Музика

3

Математика

Физическо възпитание и спорт

4

История и цивилизация

Български език и литература

5

Физическо възпитание и спорт

Математика

6

Български език и литература

Човекът и природата

7

Час на класа

Час на класа

 

Сряда

1

Български език и литература

Английски език

2

Български език и литература

История и цивилизация

3

Човекът и природата

Български език и литература

4

Математика

Български език и литература

5

Физическо възпитание и спорт

Математика

6

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Че твъртък

1

Български език и литература

Български език и литература

2

Английски език

История и цивилизация

3

География и икономика

Математика

4

Математика

География и икономика

5

Музика

Английски език

6

История и цивилизация

Технологии и предприемачество

петък

1

Български език и литература – РП

География и икономика

2

Български език и литература – РП

Изобразително изкуство

3

Математика  – РП

Изобразително изкуство

4

География и икономика

Български език и литература – РП

5

Изобразително изкуство

Български език и литература – РП

6

Изобразително изкуство

Математика – РП

 

Випуск VІ клас

Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.                     Голямо междучасие – 10.10 – 10.35 ч.

Кл. ръководител на VІ а клас – Димчо Данов

Кл. ръководител на VІ б клас – Румяна Тунева