6 клас

Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

Седмично разписание  на  VІ клас за  І учебен срок за учебната  2019/2020 година

 

 

             V І а

               V І б

Поне делн

1

Български език и литература

Човекът и природата

2

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

3

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

4

Човекът и природата

Български език и литература

5

Математика

Музика

6

Музика

Математика

 

Вт

орник

1

Български език и литература

Технологии и предприемачество

2

Математика

Технологии и предприемачество

3

Английски език

История и цивилизации

4

История и цивилизации

Английски език

5

Технологии и предприемачество

Математика

6

Технологии и предприемачество

Български език и литература

7

Час на класа

Час на класа

 

Сряда

1

Английски език

Математика

2

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

3

Математика

Физическо възпитание и спорт

4

Български език и литература

Английски език

5

Човекът и природата

Информационни технологии

6

Информационни технологии

Български език и литература

Че твъртък

1

Български език и литература

Музика

2

География и икономика

Български език и литература

3

Английски език

География и икономика

4

Математика

История и цивилизации

5

Музика

Математика

6

История и цивилизации

Английски език

петък

1

Български език и литература – РП

География и икономика

2

Български език и литература – РП

Изобразително изкуство

3

География и икономика

Изобразително изкуство

4

Изобразително изкуство

Математика – РП

5

Изобразително изкуство

Български език и литература – РП

6

Математика  – РП

Български език и литература – РП

 

Випуск VІ клас

 

Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.                     Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

Кл. ръководител на VІ а клас – Нина Урумова

Кл. ръководител на VІ б клас – Йонка Иванова