5 клас


Средно училище Отец Паисий” гр.Габрово

 

Седмично разписание  на  V клас за  IІ учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

 

             V  а

               V б

Поне делник

1

История и цивилизация

Български език и литература

2

Технологии и предприемачество

Български език и литература

3

Технологии и предприемачество

Математика

4

Български език и литература

История и цивилизация

5

Български език и литература

Технологии и предприемачество

6

Математика

Технологии и предприемачество

 

Вт

орник

1

Математика

Български език и литература

2

Физическо възпитание и спорт

Музика

3

Български език и литература

Математика

4

Музика

Физическо възпитание и спорт

5

Информационни технологии

Човекът и природата

6

Човекът и природата

Информационни технологии

7

Час на класа

Час на класа

 

Сряда

1

Английски език

Изобразително изкуство

2

География и икономика

Изобразително изкуство

3

Изобразително изкуство

Математика

4

Изобразително изкуство

Английски език

5

Математика

Български език и литература

6

Български език и литература

География и икономика

Че твъртък

1

Английски език

Човекът и природата

2

Български език и литература

История и цивилизация

3

Човекът и природата

Английски език

4

Математика

Български език и литература

5

Музика

Математика

6

История и цивилизация

Музика

 

Пе тък

1

География и икономика

Английски език 

2

Английски език

Български език и литература – РП

3

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература – РП

4

Математика - РП

Физическо възпитание и спорт

5

Български език и литература - РП

Математика - РП

6

Български език и литература- РП

География и икономика

Випуск V клас

Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.                     Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

 

Кл. ръководител на V а клас- Нина Урумова

Кл. ръководител на V б клас- Йонка Иванова