5 клас


Средно училище Отец Паисий” гр.Габрово

 

Седмично разписание  на  V клас за  І учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

 

             V  а

               V б

Поне делник

1

Английски език

Технологии и предприемачество

2

История и цивилизация

Информационни технологии

3

Технологии и предприемачество

Математика

4

Математика

Български език и литература

5

Български език и литература

История и цивилизация

6

Информационни технологии

Английски език

 

Вт

орник

1

Музика

Български език и литература

2

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

3

Математика

Музика

4

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

5

Български език и литература

Човекът и природата

6

Човекът и природата

Математика

7

Час на класа

Час на класа

 

Сряда

1

Български език и литература

Изобразително изкуство

2

Английски език

Изобразително изкуство

3

География и икономика

Български език и литература

4

Математика

Английски език

5

Изобразително изкуство

География и икономика

6

Изобразително изкуство

Математика

Че твъртък

1

Английски език

История и цивилизация

2

Български език и литература

Човекът и природата

3

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

4

Човекът и природата

Английски език

5

История и цивилизация

Математика

6

Математика

Физическо възпитание и спорт

 

Пе тък

1

Английски език

Човекът и природата

2

Музика

Английски език

3

Човекът и природата

Музика

4

Математика - РП

Физическо възпитание и спорт

5

Български език и литература - РП

Математика - РП

6

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература – РП

Випуск V клас

Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.                     Голямо междучасие – 10.10 – 10.35 ч.

 

Кл. ръководител на V а клас- Нина Урумова

Кл. ръководител на V б клас- Йонка Иванова