5 клас


Средно училище Отец Паисий” гр.Габрово

 

Седмично разписание  на  V клас за  І учебен срок за учебната  2019/2020 година

 

 

 

             V  а

               V б

Поне делник

1

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

2

Български език и литература

История и цивилизации

3

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии

4

Информационни технологии

Български език и литература

5

Английски език

Математика

6

Математика

Английски език

 

Вт

орник

1

Музика

Български език и литература

2

Математика

Български език и литература

3

Физическо възпитание и спорт

Математика

4

Български език и литература

Музика

5

Български език и литература

Човекът и природата

6

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

7

Час на класа

Час на класа

 

Сряда

1

Български език и литература

Изобразително изкуство

2

География и икономика

Изобразително изкуство

3

Математика

Български език и литература

4

Изобразително изкуство

Математика

5

Изобразително изкуство

Английски език

6

Английски език

География и икономика

Че твъртък

1

Човекът и природата

Български език и литература

2

Български език и литература

Човекът и природата

3

Математика

История и цивилизации

4

Английски език

Технологии и предприемачество

5

История и цивилизации

Математика

6

Технологии и предприемачество

Английски език

 

Пе тък

1

Български език и литература - РП

Човекът и природата

2

Математика - РП

Английски език

3

Музика

Математика - РП

4

Английски език

Физическо възпитание и спорт

5

Човекът и природата

Музика

6

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература – РП

 

Випуск V клас

 

Начало на учебните занятия- 8. 00 ч.                     Голямо междучасие – 10.40 – 11.05 ч.

 

Кл. ръководител на V а клас- Мария Дъбравова

Кл. ръководител на V б клас- Галина Личева