4 клас


Средно  училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

Седмично разписание  на IV клас за  ІI учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

 

            IV а

               IV б

              IV в

ПОНЕДЕЛНИК

1

Математика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

2

Музика

Английски език

Изобразително изкуство

3

Английски език

Човекът и природата

Изобразително изкуство

4

Български език и литература

Математика

Английски език

5

Български език и литература

Български език и литература

Математика

6

Физическо възпитание и спорт- модул

 

 

Вт

орник

1

Математика

Български език и литература

Български език и литература

2

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

3

Български език и литература

Човекът и обществото

Физическо възпитание и спорт

4

Български език и литература

Математика

Математика

5

Човекът и обществото

Домашен бит и техника

Човекът и обществото

6

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Сряда

1

Математика

Математика

Физическо възпитание и спорт

2

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

3

Български език и литература

Английски език

Математика

4

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Английски език

5

Изобразително изкуство

Български език и литература

Музика

 

 

 

 

Физическо възпитание и спорт - модул

Четвъртък

1

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

2

Английски език

Математика

Математика

3

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Домашен бит и техника

4

Математика

Музика

Английски език

5

Домашен бит и техника

Български език и литература

Български език и литература

петък

1

Български език и литература - ЗИП

Български език и литература

Български език и литература - ЗИП

2

Физическо възпитание и спорт

Математика - ЗИП

Математика - ЗИП

3

Математика - ЗИП

Български език и литература - ЗИП

Човекът и природата

4

Човекът и природата

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

5

Български език и литература

Изобразително изкуство

Български език и литература

6

 

Физическо възпитание и спорт - модул

 

Випуск IV клас

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                            Голямо междучасие – 9 301000

Кл. ръководител на  IV аклас-  Валентина Милчовска

Кл. ръководител на  IV б клас-  Веска Блажева

Кл. ръководител на  IV в" клас-  Галя Радева