4 клас


Средно  училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

Седмично разписание  на  IV клас за ­І учебен срок за учебната  2019/2020 година

 

 

 

            IV а

               IV б

ПОНЕДЕЛНИК

1

Английски език

Музика

2

Музика

Английски език

3

Математика

Български език и литература

4

Български език и литература

Математика

5

Български език и литература

Български език и литература

6.

 

Човекът и природата

Вт

орник

1

Български език и литература

Български език и литература

2

Математика

Български език  и литература

3

Компютърно моделиране

Физическо възпитание и спорт

4

Физическо възпитание и спорт

Компютърно моделиране

5

Човекът и природата

Математика

6

Час на класа

Час на класа

Сряда

1

Математика

Музика

2

Музика

Английски език

3

Английски език

Математика

4

Български език и литература

Български език и литература

5

Български език и литература

Български език и литература

6

Изобразително изкуство

Техрологии и предприемачество

Четвъртък

1

Физическо възпитание и спорт

Човекът и обществото

2

Човекът и обществото

Математика

3

Математика

Физическо възпитание и спорт

4

Български език и литература

РП – Български език и литература

5

РП – Български език и литература

Български език и литература

6

Спортни дейности

 

петък

1

РП – Математика

Английски език

2

Английски език

РП – Български език и литература

3

РП – Български език и литература

РП – Математика

4

Човекът и природата

Човекът и природата

5

Български език и литература

Изобразително изкуство

6

Технологии и предприемачеството

Спортни дейности

 

Випуск IV клас

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                            Голямо междучасие – 9 301000

Кл. ръководител на IV аклас – Елка Врачева

Кл. ръководител на IV б клас – Дияна Конова