3 клас

 

Средно  училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

Седмично разписание  на IIІ клас за  І учебен срок за учебната  2019/2020 година

 

 

 

            IІІа

               IІІ б

              IІІ в

ПОНЕДЕЛНИК

1

Физическо възпитание и спорт

Физическо  възпитание и спорт

Български език и литература

2

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

3

Български език и литература

Български  език и литератера

Английски език

4

Български език и литература

Английски език

Човекът и природата

5

Човекът и природата

Човекът и природата

Технологии и предприемачество

6

Спортни дейности

 

Спортни дейности

Вт

орник

1

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Човекът и обществото

2

Физическо възпитание и спорт

Ангийски език

Математика

3

Математика

Български език и литература

Английски език

4

Английски език

Математика

Български език и литература

5

Човекът и обществото

Човекът и обществото

Физическо възпитание и спорт

6.

Час на класа

Час на класа

Час на класа

 

Сряда

1

Български език и литература

Български език и литература

Човекът и обществото

2

Български език и литература

Математика

Компютърно моделиране

3

Човекът и обществото

Компютърно моделиране

Математика

4

Компютърно моделиране

Музика

Български език и литература

5

Математика

Български език и литература

Музика

6

Музика

Спортни дейности

Български език и литература

Четвъртък

1

РП - Български език и литература

Технологии и предприемачество

Математика

2

Български език и литература

Математика

Английски език

3

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

4

Математика

Английски език

Физическо възпитание и спорт

5

Изобразително изкуство

Български език илитература

РП – Български език и литература

6

Изобразително изкуство

РП – Български език и литература

 

петък

1

РП  - Български език и литература

Човекът и обществото

Български език и литература

2

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

3

Физическо възпитание и спорт

РП  - Български език и литература

РП – Български език и литература

4

РП - Математика

РП – Математика

РП – Математика

5

Технологии и предприемачество

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

 

 

Изобразително изкуство

Изобразително изкуствоI

 

 

Випуск IІІ клас

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                            Голямо междучасие – 9 301000  ч.

Кл. ръководител на IІІ аклас - Мариана Кръстева

Кл. ръководител на IІІ б клас - Ваня Ковачева

Кл. ръководител на IІІ в" клас – Веска Блажева