3 клас

 

Средно  училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

Седмично разписание  на  IІІ клас за ­ІI учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

 

            III а

               III б

ПОНЕДЕЛНИК

1

Математика

Английски език

2

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

3

Български език и литература

Математика

4

Български език и литература

Български език и литература

5

Английски език

Технологии и предприемачество

6.

 

Спртни дейности

Вт

орник

1

Български език и литература

Български език и литература

2

Български език и литература

Български език и литература

3

Технологии и предприемачество

Математика

4

Математика

Човекът и обществото

5

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

6

Час на класа

Час на класа

Сряда

1

Човекът и обществото

Български език и литература

2

Компютърно моделиране

Физическо възпитание и спорт

3

Физическо възпитание и спорт

Компютърно моделиране

4

Математика

Математика

5

Български език и литература

Английски език

6

Английски език

 

Четвъртък

1

Български език и литература

Музика

2

Музика

Български език и литература

3

Математика

Математика

4

Английски език

Български език и литература

5

Изобразително изкуство

Човекът и обществото

6

Изобразително изкуство

Английски език

петък

1

Български език и литература

Математика - РП

2

Български език и литература - РП

Български език и литература - РП

3

Математика - РП

Музика

4

Музика

Човекът и природата

5

Човекът и обществото

Изобразително изкуство

6

Спртни дейности

Изобразително изкуство

 

Випуск III клас

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                            Голямо междучасие – 9 301000

Кл. ръководител на III аклас – Елка Врачева

Кл. ръководител на III б клас – Дияна Конова