3 клас

 

Средно  училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

Седмично разписание  на  IІІ клас за ­І учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

 

            III а

               III б

ПОНЕДЕЛНИК

1

Математика

Английски език

2

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

3

Български език и литература

Човекът и обществото

4

Български език и литература

Математика

5

Английски език

Технологии и предприемачество

6.

Човекът и обществото

Спртни дейности

Вт

орник

1

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

2

Български език и литература

Български език и литература

3

Математика

Български език и литература

4

Компютърно моделиране

Музика

5

Музика

Компютърно моделиране

6

Час на класа

Час на класа

Сряда

1

Човекът и обществото

Математика

2

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

3

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

4

Математика

Български език и литература

5

Български език и литература

Английски език

6

Английски език

 

Четвъртък

1

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

2

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

3

Български език и литература - РП

Математика

4

Английски език

Български език и литература - РП

5

Технологии и предприемачество

Човекът и обществото

6

 

Английски език

петък

1

Български език и литература - РП

Български език и литература

2

Математика - РП

Български език и литература - РП

3

Спортни дейности

Математика - РП

4

Човекът и природата

Човекът и природата

5

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

6

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

 

Випуск III клас

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                            Голямо междучасие – 9 301000

Кл. ръководител на III аклас – Елка Врачева

Кл. ръководител на III б клас – Дияна Конова