2 клас

 

Средно  училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

Седмично разписание  на II клас за  І учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

 

            IІ а

               IІ б

              IІ в

ПОНЕДЕЛНИК

1

Математика

Музика

Математика

2

Английски език

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

3

Български език и литература

Английски език

Музика

4

Технологии и предприемачество

Математика

Английски език

5

Спортни дейности

Български език и литература

Български език и литература

Вт

орник

1

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

2

Математика

Български език и литература

Български език и литература

3

Български език и литература

Математика

Математика

4

Български език и литература

Български език и литература

Технологии и предприемачество

5

Час на класа

Час на класа

Час на класа

6

 

 

 

 

Сряда

1

Английски език

Математика

Музика

2

Български език и литература

Музика

Български език и литература

3

Български език и литература

Български език и литература

Математика

4

Математика

Български език и литература

Български език и литература

5

Музика

Спортни дейности

Околен свят

Четвъртък

1

Математика

Български език и литература

Български език и литература

2

Български език и литература

РП -Български език и литература

Английски език

3

РП -Български език и литература

Околен свят

РП – Български език и литература

4

Околен свят

Математика

Математика

5

Музика

Технологии и предприемачество

Изобразително изкуство

петък

1

РП - Математика

Физическо възпитание и спорт

РП  - Български език и литература

2

РП  - Български език и литература

Английски език

Физическо възпитание и спорт

3

Физическо възпитание и спорт

РП  - Български език и литература

РП - Математика

4

Български език и литература

РП - Математика

Български език и литература

5

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Спортни дейности

 

 

Випуск IІ клас

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                            Голямо междучасие – 9 209 50 ч.

Кл. ръководител на IІ аклас- :Мариана Кръстева

Кл. ръководител на IІ б клас- Ваня Ковачева

Кл. ръководител на IІ в" клас- Снежина Владимирова