2 клас

 

Средно  училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 


 

 

Седмично разписание  на IІ  клас  за  І учебен срок за учебната  2019/2020 година

 

ден

час

ІІа

ІІ б

ПОНЕДЕЛНИК

1

Музика

Български език и литература

2

Математика

Математика

3

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

4

Български език и литература

Околен свят

5

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

ВТОРНИК

1

Български език и литература

Български език и литература

2

Математика

Английски език

3

Английски език

Музика

4

Технологии и предприемачество

Математика

5

Час на класа

Час на класа

СРЯДА

1

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

2

Математика

Български език и литература

3

Английски език

Музика

4

Български език и литература

Математика

5

Български език и литература

Английски език

ЧЕТВЪРТЪК

1

Математика

Български език и литература

2

Български език и литература

Математика

3

РП  - Български език и литература

 РП - Български език и литература 

4

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

5.

Спортни дейности

Технологии и предприемачество

ПЕТЪК

1

Околен свят

Български език и литература 

2

Български език и литература

Математика - РП

3

РП – Математика

РП – Български език и литература

4

РП – Български език и литература

Изобразително изкуство

5

Музика

Спортни дейности

 

 

 

 

Випуск II клас

 

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                              Голямо междучасие – 9 209 50 ч.

 

Кл. ръководител на IІ а клас –  Галина Христова

Кл. ръководител на IІ б клас –  Мария Пеловска