10a, 11a, 12 а клас

Средно училище “Отец Паисий” гр.Габрово

Седмично разписание  на  Х, ХI и XII клас за  І учебен срок за учебната  2019/2020 година

 

 

 

Х“а”

ХI”а”

ХII”а”

Понед

1

Биология и здравно образование

Предприемачество

Български език и литература

2

География и икономика

Български език и литература

Физика и астрономия  - ЗИП

3

Сградостроителство УП

Български език и литература

География и икономика- ЗИП

4

Математика

География и икономика ЗИП

Биология и здравно образование– ЗИП

5

Философия

Пластична анатомия ЗПП

Математика

6

Английски език

Скулптура ЗПП/ УП

История и цивилизация - ЗИП

 

7

Английски език

Скулптура ЗПП/ УП

 

Физическо възпитание и спорт

Вт

орник

1

Руски език

Интериорен дизайн ЗПП

Английски език

2

Руски език

Интериорен дизайн ЗПП

Английски език

3

Икономика

Предприемачество

Информационни технологии– ЗИП

4

Химия и опазване на околн сред

Интериорен дизайн ЗПП

Физика и астрономия – ЗИП

5

Физическо възпитание и спорт

География и икономика ЗИП

Физическо възпитание и спорт

6

История и цивилизации

История и цивилизация

География и икономика – ЗИП

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Сряда

1

История и цивилизации

Английски език

Свят и личност

2

Биология и здравно образование

Математика

Английски език- ЗИП

3

Математика

История на изкуството ЗПП

Английски език- ЗИП

4

Философия

История на изкуството

География и икономика- ЗИП

5

Строителни материали УП

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

6

Сухо строителство РПП

Рисуване и композиция ЗПП/ УП

Български език и литература

 

7

Химия и опазване на окол. среда

Рисуване и композиция ЗПП/ УП

Физическо възпитание и спорт – ЗИП

Четвърк

1

Сухо строителство РПП

Български език и литература

Информационни технологии– ЗИП

2

История и цивилизации

Математика

История и цивилизация- ЗИП

3

Български език и литература

Философия

Химия и опазване на окол. среда – ЗИП

4

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика

5

Физика и астрономия

Компютърна графика ЗПП/ УП

Физическо възпитание и спорт– ЗИП

6

Физическо възпитание и спорт

Компютърна графика ЗПП/ УП

Биология и здравно образование– ЗИП

7

 

 

 

Петък

1

Физика и астрономия

Английски език

Свят и личност

2

История и цивилизации

Английски език

Български език и литература– ЗИП

3

Български език и литература

Български език и литература - ЗИП

Български език и литература– ЗИП

4

Музика

История и цивилизация

Химия и опазване на окол. среда – ЗИП

5

География и икономика

Компютърна графика ЗПП/ УП

Математика - ЗИП

6

Информационни технологии

Компютърна графика ЗПП/ УП

Физическо възпитание и спорт– ЗИП

 

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                     Голямо междучасие – 10 :40 – 11 :05 ч.

 

 

Кл. ръководител на X а клас –         Галина Рачева

Кл. ръководител на ХI а клас –       Ивелина Иванова

Кл. ръководител на ХII а клас –      Анка Рашкова

 

Подстраници (1): 11 б 12 б