12 а ,12 б клас

 

Средно училище “Отец Паисий” гр.Габрово

Седмично разписание  на  ХІ, ХІІ клас за  І учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

 

XII а

XII б

Понед

1

Биология и здравно образование – ЗИП

Стоманобетон

2

Физическо възпитание и спорт

Стоманобетон

3

Английски език

Организация на строителството

4

Английски език

Организация на строителството

5

Български език и литература

Архитектурно проектиране

6

Свят и личност

Български език и литература

 

7

 

Български език и литература

Вт

орник

1

Английски език – ЗИП

Архитектурно проектиране

2

Английски език – ЗИП

Архитектурно проектиране

3

Физическо възпитание и спорт

Пътища и съоръжения

4

Физика и астрономия – ЗИП

Пътища и съоръжения

5

Български език и литература

Български език и литература

6

Българси език и литература – ЗИП

Свят и личност

7

Час на класа

Час на класа

Сряда

1

Физическо възпитание и спорт – ЗИП

Технология на строителството

2

Физика и астрономия – ЗИП

Математика

3

Информационни технологии – ЗИП

Технология на строителството

4

История и цивилизация – ЗИП

Водоснабдяване и канализация

5

Математика

Водоснабдяване и канализация

6

География и икономика – ЗИП

История и цивилизация - ЗИП

 

7

География и икономика – ЗИП

Физическо възпитание и спорт

Четвърк

1

Математика – ЗИП

Българси език и литература – ЗИП

2

Информационни технологии – ЗИП

Физическо възпитание и спорт

3

Химия и опазване на околната среда – ЗИП

Строителна дейност и контрол

4

Физическо възпитание и спорт – ЗИП

Свят и личност

5

История и цивилизация – ЗИП

Математика

6

Биология и здравно образование – ЗИП

Стоманобетон

7

География и икономика – ЗИП

 

Петък

1

Математика

Чужд език по професията

2

Българси език и литература – ЗИП

Чужд език по професията

3

Български език и литература  ЗИП

Строителна дейност и контрол

4

Химия и опазване на околната среда – ЗИП

История и цивилизация - ЗИП

5

Физическо възпитание и спорт – ЗИП

Производствена практика

6

История и цивилизация – ЗИП

Производствена практика

 

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                     Голямо междучасие – 10:40 – 11:05 ч.

Кл. ръководител на  XII а клас –   Мария Дъбравова

Кл. ръководител на ХІІ б клас – Николай Дженков 

Подстраници (1): 11 б 12 б