12 а ,12 б клас

Средно училище “Отец Паисий” гр.Габрово

Седмично разписание  на   ХІІ клас за  І учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

 

 

XII а

XII б

Понед

1

Биология и здравно образование – ЗИП

Стоманобетон

2

Физическо възпитание и спорт

Стоманобетон

3

Английски език

Организация на строителството

4

Английски език

Организация на строителството

5

Български език и литература

Архитектурно проектиране

6

Свят и личност

Български език и литература

 

7

 

Български език и литература

Вт

орник

1

Английски език – ЗИП

Архитектурно проектиране

2

Английски език – ЗИП

Архитектурно проектиране

3

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

4

Физика и астрономия – ЗИП

Пътища и съоръжения

5

Български език и литература

Пътища и съоръжения

6

Българси език и литература

Свят и личност

7

Час на класа

Час на класа

Сряда

1

История и цивилизация – ЗИП

Технология на строителството

2

Физика и астрономия – ЗИП

Математика

3

Информационни технологии – ЗИП

Технология на строителството

4

Физическо възпитание и спорт – ЗИП

Водоснабдяване и канализация

5

Математика

Водоснабдяване и канализация

6

География и икономика – ЗИП

История и цивилизация - ЗИП

 

7

География и икономика – ЗИП

Физическо възпитание и спорт

Четвърк

1

Математика

Българси език и литература – ЗИП

2

Информационни технологии – ЗИП

Физическо възпитание и спорт

3

Химия и опазване на околната среда – ЗИП

Строителна дейност и контрол

4

Физическо възпитание и спорт – ЗИП

Свят и личност

5

Свят и личност

Математика

6

Биология и здравно образование – ЗИП

Стоманобетон

7

География и икономика – ЗИП

 

Петък

1

Математика– ЗИП

Чужд език по професията

2

Химия и опазване на околната среда – ЗИП

Чужд език по професията

3

Български език и литература – ЗИП

Строителна дейност и контрол

4

Българси език и литература – ЗИП

История и цивилизация - ЗИП

5

Физическо възпитание и спорт – ЗИП

Производствена практика

6

История и цивилизация – ЗИП

Производствена практика

 

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                     Голямо междучасие – 10:10 – 10:35 ч.

Кл. ръководител на  XII а клас –    Мария Дъбравова

Кл. ръководител на ХІІ б клас – Николай Дженков


Подстраници (1): 11 б 12 б