1 клас

Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

 

Седмично разписание  на I  клас  за  ІI учебен срок за учебната  2018/2019 година

 

ден

час

Іа

І б

ПОНЕДЕЛНИК

1

Български език и литература

Технологии и предприемачество

2

Български език и литература

Български език и литература

3

Спортни дейности

Математика

4

Математика

Български език и литература

5

Музика

Физическо възпитание и спорт

ВТОРНИК

1

Български език и литература

Български език и литература

2

Български език и литература

Математика

3

Математика

Български език и литература

4

Физическо възпитание и спорт

Музика

5

Час на класа

Час на класа

СРЯДА

1

Математика

Математика

2

Технологии и предприемачество

Български език и литература

3

Български език и литература

Български език и литература

4

Български език и литература

Околен свят

5

Музика

Физическо възпитание и спорт

ЧЕТВЪРТЪК

1

Български език и литература

Български език и литература

2

Математика

Математика

3

Български език и литература  - РП

Български език и литература  - РП

4

Околен свят

Спортни дейности

5.

Физическо възпитание и спорт

Музика

ПЕТЪК

1

Български език и литература  - РП

Български език и литература  - РП

2

Математика - РП

Математика - РП

3

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

4

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

5

 

 

 

 

 

 

Випуск I клас

 

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                              Голямо междучасие – 9 209 50 ч.

 

Кл. ръководител на I а клас –  Галина Христова

Кл. ръководител на I б клас –  Мария Пеловска