1 клас

Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово

 

 

Седмично разписание  на I клас за  І учебен срок за учебната  2019/2020 година

 

ден

час

Іа

І б

ПОНЕДЕЛНИК

1

Математика

Български език и литература

2

Музика

Математика

3

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

4

Български език и литература

Български език и литература

5

Спортни дейности

Музика

ВТОРНИК

1

Български език и литература

Български език и литература

2

Математика

Музика

3

Физическо възпитание и спорт

Технологии и предприемачество

4

Български език и литератература

Околен свят

5

Час на класа

Час на класа

СРЯДА

1

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

2

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

3

Математика

Математика

4

Български език и литература

Български език и литератера

5

Музика

Спортни дейности

ЧЕТВЪРТЪК

1

Български език и литература

 РП - Български език и литература

2

Математика

Математика

3

РП – Български език и литература

Изобразително изкуство

4

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

5.

Изобразително изкуство

Български език и литература

ПЕТЪК

1

РП – Български език и литература

РП - Български език и литература 

2

РП -  Математика

РП - Математика

3

Околен свят

Музика

4

Технологии и предприемачество

Български език и литература

 

 

 

Випуск I клас

Начало на учебните занятия- 8 00 ч.                                              Голямо междучасие – 9 209 50 ч

Кл. ръководител на  I аклас-  Валентина Милчовска

Кл. ръководител на  I б клас-  Галя Радева