Подкрепа за успех

                                                 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ГРУПИ ЗА ПЕРИОДА ЮНИ- СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА


ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ VI  КЛАС- МАТЕМАТИКА

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

Брой часове

3.06.2019

13:45

Кабинет 54, СУ „Отец

Паисий“, гр. Габрово

1

5.06.2019

13:45

Кабинет 54, СУ „Отец

Паисий“, гр. Габрово

1

10.06.2019

13:45

Кабинет 54, СУ „Отец

Паисий“, гр. Габрово

1

12.06.2019

13:45

Кабинет 54, СУ „Отец

Паисий“, гр. Габрово

1

 


ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ VII КЛАС- МАТЕМАТИКА

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

Брой часове

5.06.2019

13:45

Кабинет 55, СУ „Отец Паисий“, гр. Габрово

1

7.06.2019

13:45

Кабинет 55, СУ „Отец Паисий“, гр. Габрово

1

12.06.2019

13:45

Кабинет 55, СУ „Отец

Паисий“, гр. Габрово

1

14.06.2019

13:45

Кабинет 55, СУ „Отец Паисий“, гр. Габрово

1

18.06.2019

13:45

Кабинет 55, СУ „Отец Паисий“, гр. Габрово

1

21.06.2019

13:45

Кабинет 55, СУ „Отец Паисий“, гр. Габрово

1

 

 ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ VII КЛАС- БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

Брой часове

12.06.2019 г.

13,50 ч.

29 стая, СУ „Отец Паисий“, гр. Габрово

1

14.06.2019 г.

13,50 ч.

29 стая, СУ „Отец Паисий“, гр. Габрово

1

21.06.2019 г.

13,50 ч.

29 стая, СУ „Отец Паисий“, гр. Габрово

1

25.06.2019 г.

14,55 ч.

29 стая, СУ „Отец Паисий“, гр. Габрово

1

26.06.2019 г.

13,50 ч.

29 стая, СУ „Отец Паисий“, гр. Габрово

1

27.06.2019 г.

14,55 ч.

29 стая, СУ „Отец Паисий“, гр. Габрово

1