I клас
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА СА 34 / ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ /

С  У “ О Т Е Ц   П А И С И Й ” – Г А Б Р О В О
кв. Трендафил І, ул. „Венец” № 7,  тел./ факс: 066/ 808203, e-mail: sou_otecpaisii@abv.bg


Уважаеми родители,

за бъдещите първокласници училището ще предложи следните иновативни дейности:

 

§  IT Математика / Дигитална математика

§  Визуално програмиране

§  Интерактивен графичен дизайн

https://sites.google.com/site/souotecpaisiigabrovo/paln-priem/prvi-klas/earth.gif?attredirects=0Обхват на районите на училищата за прием в I клас за учебната 2019- 2020 година: https://gishub.gabrovo.bg:3344/webappbuilder/apps/40/

Ċ
СУ Отец Паисий,
18.02.2019 г., 1:07 ч.