I клас

С  У “ О Т Е Ц   П А И С И Й ” – Г А Б Р О В О

                                                                                                                      кв. Трендафил І, ул. „Венец” № 7,  тел./ факс: 066/ 808203,

               e-mail: sou_otecpaisii@abv.bg


Обхват на районите на училищата за прием в I клас за учебната 2019- 2020 година: https://gishub.gabrovo.bg:3344/webappbuilder/apps/40/

Ċ
СУ Отец Паисий,
15.01.2019 г., 1:28 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
15.01.2019 г., 1:28 ч.