Национално външно оценяване 2018-2019 г.


Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

IV клас

Български език и литература- 09.май 2019 г. , начало 10:00 часа

Математика- 10. май 2019 г. , начало 10:00 часа

Човекът и обществото- 14. май  2019 г., начало 10:00 часа

Човекът и природата- 16. май  2019 г., начало 10:00 часа

 

VII клас

Български език и литература- 17. юни 2019 г. , начало 09:00 часа

Математика- 19. юни 2019 г. , начало 09:00 часа

Чужд език (по желание на учника)- 21. Юни 2019 г., начало 09:00 часа

 

X клас

Оценяване на дигиталните компетентности- периода 10-14 юни 2019 г.
Ċ
СУ Отец Паисий,
18.10.2018 г., 0:13 ч.