VIII клас- специалност "Интериорен дизайн"

Календар на дейностите по Държавния план- прием за 2018-2019 учебна година

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

13.06.-19.06.2018 г. вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

20.06.-26.06.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 03.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

04.07.-06.07.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 12.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

13.07.-17.07.2018 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

19.07.2018 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

20.07.-24.07.2018 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 26.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

27.07.-30.07.2018 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

02.08.2018 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 11.09.2018 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2018 г. вкл.

Средно училище „Отец Паисий” - гр. Габрово обявява прием на ученици след завършен VII клас в следните направления:

Професия “Дизайнер”, специалност  “Интериорен дизайн”, професионално направление „Дизайн” - една паралелка, дневна форма на обучение, с прием след завършен VІІ клас за придобиване на  ІІІ степен на професионална квалификация

Специалността „Интериорен дизайн"  e чудесен избор за тези, които желаят да превърнат таланта си в професия. С наша помощ учениците могат да развият способностите си и реално да стартирате своята дизайнерска кариера. Курсът на обучение е четири години, през които ще получите задълбочени познания по предмети като: Изобразително изкуство, Техническо чертане, Аксонометрично и перспективно чертане, Архитектурно проектиране, Вътрешно проектиране и обзавеждане, Информационни технологии, Екология в интериорния дизайн и др. Програмата „Интериорен дизайн" включва още разширено изучаване на чужд език, както и отлична подготовка в областта на компютърното проектиране – AutoCAD, CorelDraw, Photоshop, 3D Studio max.

Завършилият тази специалност притежава професионални компетенции по:

 • интериорен дизайн;
 • компютърна графика;
 • Web-сайт проектиране;
 • дизайнерско проектиране;
 • проектиране на рекламни материали;

СРОК И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 • срок на обучение - 5 години;
 • форма на обучение: дневна.

       


Това са специалности с най-широко приложение в строителството.  Учениците изучават разширено западен език с оглед да имат възможност да продължат образованието си в чужди европейски или американски университети. От друга страна това ги прави конкурентно способни на трудовия пазар за работа с чужди фирми в България.


ДИПЛОМИРАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ДИПЛОМАТА

Пълният курс на обучение  дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията.

Завършилият получава:

 • квалификация по професията “Дизайнер”;
 • професионална квалификация - трета степен;
 • образование: средно.

Дипломата е валидна за постъпване на работа в областта на рекламата и дизайна и за продължаване на образованието във ВУЗ.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилият тази специалност може да работи във фирми, извършващи:

 • дизайнерско проектиране;
 • информационно проектиране;
 • проектиране на мебелни изделия.
Ċ
СУ Отец Паисий,
11.04.2018 г., 0:29 ч.
Ċ
СУ Отец Паисий,
5.07.2018 г., 22:04 ч.