Заедно извън час...

Ученици от Средно училище
"Отец Паисий"  се включиха активно в инициативата „Заедно извън час“, организирана от  Общински  съвет по наркотични вещества към Община Габрово