Учители

..."О неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе, и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история..."   

Педагогически персонал в СУ „Отец Паисий” –Габрово

Директор: Грета Найденова

Заместник директор по учебната дейност :
инж. Румяна Василева


Заместник директор по учебнo- производствена дейност :
инж. Величко Велков

Български език и литература:
- Мария Дъбравова
- Евдокия Николкова
- Мария Халкин
-Маргарита Катрова
Английски език:
- Панайот Панайотов
- Теодора Христова
- Светла Хасегава
Математика:
- Илка Неделева
- Нели Петрова
- Валентина Синигерова

Информатика, Информационни технологии:
- инж. Румяна Василева
- Илка Неделева
- Нина Урумова
- инж.Лютва Иванова
- Нели Петрова
История и цивилизация:
- Галина Рачева
- Николай Дженков
География и икономика
- Грета Найденова
- Ивелина Иванова
Психология и логика, Философия:
- Николай Дженков
Етика и право
- Николай Дженков
Биология и здравно образование:
- Галина Личева
Физика и астрономия
- Йонка Димитрова
Химия и опазване на околната среда
 - Нина Урумова
Музика:
- Десислава Ковачева
Изобразително изкуство:
- Румяна Тунева
- Димитър Радулов
 Физическо възпитание и спорт:
- Анка Рашкова
-Димчо Данов
- Анита Хараланова

 Учители в ЦОУД  I- VIII клас:

I "а",клас- Кремена Кънова

I "б",клас- Дияна Колева

II "а-в",клас- Ирена Колева

II "б-в"клас- Анелия Лазарова

III "a"- Мария Найденова

III "б"- Татяна Борисова

IV "а-в"клас- Тодор Иванов

IV "а- б"клас- Георги Ангелов

V - VIIклас- Севда Йовкова

VI клас- Десислава Трифонова

Училищен психолог
-Ваня Димитрова


Логопед
-Милка Антонова


Ресурсен учител
-Тотка Дойнова


Ресурсен учител, Педагогически съветник
- Цветанка Кънчева