Учители

..."О неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе, и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история..."   

Педагогически персонал в СУ „Отец Паисий” –Габрово

Директор: Грета Найденова

Заместник директор по учебната дейност :
инж. Румяна Василева


Заместник директор по учебнo- производствена дейност :
инж. Величко Велков

Български език и литература:
- Мария Дъбравова
- Евдокия Николкова

-Маргарита Катрова
Английски език:
- Панайот Панайотов
- Теодора Христова
- Ива Станева
Математика:
- Илка Неделева
- Нели Петрова
- Валентина Синигерова

Информатика, Информационни технологии:
- инж. Румяна Василева
- Илка Неделева
- Нина Урумова

- Нели Петрова
История и цивилизация:
- Галина Рачева
- Николай Дженков
География и икономика
- Грета Найденова
- Ивелина Иванова
Психология и логика, Философия:
- Николай Дженков
Етика и право
- Николай Дженков
Биология и здравно образование:
- Галина Личева
Физика и астрономия
- Йонка Димитрова
Химия и опазване на околната среда
 - Нина Урумова
Музика:
- Десислава Ковачева
Изобразително изкуство:
- Румяна Тунева
Учебни предмети  по спец. "Графичен дизайн" и "Интериорен дизайн"
 Гергана Христова
- Пламен Димитров
Учебни предмети  по спец. "Стрителство и архитектура" 
- инж. Христо Минчев
 Физическо възпитание и спорт:
- Анка Рашкова
- Димчо Данов
- Анита ХаралановаУчители в начална степен на образование:

-Ia- Валентина Милчовска

-Iб- Галя Радева

-II a- Галина Христова

-IIб- Мария Пеловска

-III a- Мариана Кръстева

-IIIб- Ваня Ковачева

 -IIIвВеска Блажева

-IVa- Елка Врачева

-IVб- Диана Конова


 Учители в ЦОУД  I- VIII клас:

I "а",клас- Тодор Иванов

I "б",клас- Георги Ангелов

II "а",клас- Кремена Кънова

II "б"клас- Диана Колева

III "a-в"- Ирена Колева

III "а- б"- Анелия Лазарова

IV "а"клас- Милка Антонова

IV "а- б"клас- Татяна Борисова

V - VIIклас- Севда Йовкова

VI клас- Десислава Трифонова

Училищен психолог
-Ваня Димитрова


Ресурсен учител
-Тотка Дойнова


Ресурсен учител, Педагогически съветник
- Цветанка Кънчева