Първи стъпки в графичния дизайн

На 27 февруари 2020 г., осмокласници, обучаващи се в специалността „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер” в СУ „Отец Паисий“ – Габрово бяха на гости при професионалистите от Радев Принт ЕООД – гр. Габрово. Изключително любезните домакини предоставиха възможност на учениците да се докоснат на практика до тънкостите на графичния дизайн. Бъдещите графични дизайнери се включиха в процеса на изработване на щампа върху тениска, плакат, стикери, надпис на химикалка, прилагайки наученото от тях по учебния предмет Рисунка, типаж и анимация.

Посещението е насочено към кариерното ориентиране на учениците и представянето на възможностите за професионална реализация. В тази връзка ще бъдат реализирани още съвместни дейности с фирми, участие в национални конкурси и състезания, Ден на отворените врати, демонстрации и изложби.  Тези събития са включени в годишния календар на събитията за популяризиране на професионалното образование и обучение.

И през учебната 2020/ 2021 година в СУ „Отец Паисий“ – Габрово предстои прием на ученици след завършено основно образование в специалностите „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер” и „Строителство и архитектура“, професия „Строителен техник“. Подробна информация за приема може да се намери на адрес: www.souotecpaisii.com и на място в училището. Обучението и в двете специалности се осъществява при непрекъснато взаимодействие с фирми от двата бранша, като по този начин учениците прилагат на практика усвоените знания и умения.