Класни ръководители                                                       
      
               

 "Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде." 
                                                        Китайска поговорка


 

-Ia- Валентина Милчовска

-Iб- Галя Радева

-II a- Галина Христова

-IIб- Мария Пеловска

-III a- Мариана Кръстева


-IIIб- Ваня Ковачева

 -IIIв
Веска Блажева

-IVa- Елка Врачева

-IVб- Диана Конова

-Va-Мария Дъбравова

-VбГалина Личева              

-VI”aНина Урумова

-VI”б”- Йонка Иванова

-VII”а-Димчо Данов

-VIIбРумяна Тунева

-VIIIa- Христо Минчев

-VIIIб- Нели Петрова

-IX“a- Евдокия Николкова

-IX“бНиколай Дженков

-Xa- Галина Рачева

-XIa”- Ивелина Иванова

-XII"а"- Анка Рашкова