Класни ръководители                                                       
      
               

 "Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде." 
                                                        Китайска поговорка


 


-a- Галина Христова

-Iб- Мария Пеловска

-II a- Мариана Кръстева


-IIб- Ваня Ковачева

 -IIв- Снежина Владимирова

-IIIa- Елка Врачева

-III”б- Диана Конова

 -IVa- Валентина Милчовска

-IVб- Веска Блажева

 -IV”в- Галя Радева

- Va-  Нина Урумова             

-Vб- Йонка Иванова

-VIa- Димчо Данов

-VIб- Румяна Тунева

-VIIa- Нели Петрова

-VIIб- Галина Личева

-VIII“a- Евдокия Николкова

-VIII“б- Димитър Радулов

-IXa- Галина Рачева

-Xa”- Ивелина Иванова

-XI"а"- Анка Рашкова

-XII "а"- Мария Дъбравова

-XII "б"- Николай Дженков