История

    
На 15 септември 1983 г. отваря вратите си най-новото основно училище в Габрово, разположено в квартал "Трендафила". 
То носи името XII "Георги Димитров". Тържествено е открита първата учебна година.
Проектът е разработен от "Главопроект" - София от архитекти Румен Михайлов и Мая Мончева през 1979 година и
е осъществен от 1980 година до 1983 година.
Училището е с 5 корпуса, в които са разположени 33 класни стаи, 10 кабинета, 3 учебни работилници, 2 физкултурни салона и плувен басейн. Застроеният обем е 46 540 куб. м., а разгъната застроената площ - 12 850 кв. м. В откритата спортна база има хандбално, две баскетболни, едно футболно и три за народна топка игрища, площадка за обучение по безопасност на движение по пътищата и ученици велосипедисти, разположени на 26 825 кв.м площ.
През учебната 1983/1984 година училището са назначени 72 учители. Директор на училището е Пенка Тодорова, а за заместник директори Румяна Петкова и Пенчо Пенчев. Училището започва своята първа учебна година с 1286 ученика, разпределени във 40 паралелки. Само в първи клас има 7 паралелки.
Следващите учебни години броят на учениците и паралелките нараства. През 1985 година училището е преобразувано от основно в ЕСПУ / Единно средно политехническо училище / с 1519 ученика и 48 паралелки.
През 1990/1991 г. училището се преименува в СОУ "Отец Паисий" и е най-голямото в областта с 65 паралелки. През 1992 година завършва първият випуск XIІ клас с 57 ученика.
На 1 ноември 1993 г. е отбелязан Десетгодишният юбилей от откриването на училището. От 1994 г. директор на училището е назначена госпожа София Инджова, а помощник директори са Веселин Милчев, Магдалена Стефанова, Николай Тодоров и Грета Найденова.
През февруари 2000 г. мисия на ООН /екипът Ен Ефект/ дава изключително висока оценка на провежданата училищна енергийна политика във връзка с участие в пилотния проект "Реконструкция за повишаване енергийната ефективност в СУ "Отец Паисий"." .
През 2003 г. Общински съвет - Габрово, присъжда Почетния знак на Габрово на директора на училището - г-жа София Инджова за значителен принос в образователното дело и постигнати добри резултати във взаимодействието между учители, ученици и родители.
През 2003/2004 година ръководството на училището е в състав: директор - Георги Маринов с помощник директор Грета Найденова и Веселин Милчев. През 2008 година педагогическата колегия, служители и ученици отпразнуваха 25 годишния юбилей на една институция, която осигурява пълен курс на общообразователна подготовка на учениците от I до XII клас, висока обща култура, придобиване на компетенции, необходими за успешно постъпване във ВУЗ. Създава условия за развитие интересите и способностите на учениците, за формиране на гражданска позиция и приобщаване към националните и обществени ценности.
От 2008 година директор на СОУ "Отец Паисий" е Грета Найденова.
В своята 30- годишна история нашето училище има значителни постижения в много конкурси, олимпиади, състезания, викторини, разработването и защита на проекти и др. То се изгради и израсна като едно от водещите училища в област Габрово и региона.
От 01.08.2016 г. СОУ "Отец Паисий" е преименувано в СУ "Отец Паисий".
От 01.08.2017 година  след  заседание на Общински съвет Габрово се гласува  за промяната на финансирането и статута на Професионалната гимназия по строителство.  Гимназията  се преобразува от държавно в общинско училище и  се слива със СУ „Отец Паисий“ - Габрово.
В настоящия момент в СУ „Отец Паисий“ е реализиран прием на ученици VII клас в  направление "Строителство и архитектура" и прием след VIII клас в  специалност  “Интериорен дизайн”, професионално направление „Дизайн” .