Седмица на професионалните умения

От 19 до 23 ноември 2018 г., в СУ „Отец Паисий“ – Габрово, се проведе Седмица на професионалните умения. Дейностите, организирани в този период бяха насочени към кариерното ориентиране на учениците, обучаващи се в специалност „Строителство и архитектура“, професия „Строителен техник“.

На 20.11.2018 г. дванадесетокласниците се срещнаха с представител на фирма „ENGINEERS 4 YOU, специализирана в строителното инженерство и работа с CAD-програми в строителната индустрия. Идеята на разговора бе запознаване с изискванията на фирмата за първа работа след дипломиране в посочената специалност. Учениците посетиха офиса на фирмата, чиято основна дейност е компютърно чертане на кофражни и арматурни планове за обекти на територията на Австрия и Германия. Показани бяха работните места, новата технологична база и отличните условия за работа. Фирмата има офиси в Габрово, Велико Търново, Стара Загора и Пловдив и осигурява възможност на всички желаещи за започване на работа.

На 23.11.2018 г. деветокласниците, обучаващи се в специалност „Строителство и архитектура“, представиха свои чертежи, изработени в часовете по архитектурна графика. Показаните чертежи доказаха, че обучението в тази специалност е на високо професионално ниво и осигурява на учениците възможност за успешна реализация в строителния бранш.

В Седмицата на професионалните умения беше предвидено да се проведе и тренинг с участието на „Мегахим“ АД – гр. Русе, но поради ангажираност на  представителите на фирмата инициативата бе отложена за по- късен период.  Учениците от VIII и IX клас, професия „Строителен техник“ ще бъдат запознати с основни умения, необходими за участие в Националното състезание „Най- добър млад майстор“. В изминалите години бъдещите строителни техници на Габрово са показвали отлично представяне в състезанието и са носители на множество награди в своята професионална област.