Димитровден- празник на строителя

Учредява се награда на името на арх. Карл Кандулков

СУ „Отец Паисий” – гр. Габрово поздравява строители, архитекти, проектанти, инженери и всички, които са ангажирани в сферата на строителството, с професионалния им празник, като им пожелава здраве, щастие и дълголетие!

През учебната 2018/ 2019 учебна година в СУ „Отец Паисий” – гр. Габрово се осъществи прием по специалностите „Строителство и архитектура“ и „Интериорен дизайн“.

Учениците, предпочели специалност „Строителство и архитектура”, са убедени, че изборът им е правилен, защото това е специалността с най-широко приложение в строителството. Те могат да се реализират като технически ръководители основно във високото строителство, да работят като технически сътрудници и във фирми за строителен надзор, в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общини.

Специалността „Интериорен дизайн"  e предпочетена от тези ученици, които желаят да превърнат таланта си в професия. Завършилите тази специалност ще притежават професионални компетенции по интериорен дизайн, компютърна графика, Web-сайт проектиране, дизайнерско проектиране и проектиране на рекламни материали.

И двете специалности са с разширено изучаване на английски език, което осигурява възможност на учениците за продължаване на образованието в чужди европейски или американски университети, а също така ги прави конкурентно способни на трудовия пазар за работа с чужди фирми в България.

По повод професионалния празник на заетите в строителния бранш, за учениците в специалностите „Строителство и архитектура“ и „Интериорен дизайн“, се учредява ежегодна награда на името на арх. Карл Кандулков, която може да бъде получена с участие в конкурс. С регламента на конкурса заинтересованите могат да се запознаят ТУК!